รับติดฟิล์รถยนต์

ฟิล์มเซรามิค คืออะไร

ฟิล์มติดรถยนต์เซรามิค คืออะไร? 

ฟิล์มเซรามิค คือ ฟิล์มกรองแสงที่เคลือบสารป้องกันรังสีความร้อน และสารป้องกันรังสี UV ด้วยอนุภาคนาโนเซรามิค แทนการย้อมสี และการฉาบด้วยสารโลหะ ทำให้ฟิล์มที่ได้มีความคงทนสูง และสามารถตัดรังสีอินฟราเรด หรือรังสีความร้อนได้โดยเฉพาะ โดยที่ฟิล์มไม่เงา
ฟิล์มเซรามิค เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการผลิตฟิล์มกรองแสงได้พัฒนาขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้ง จากสมัยก่อนหากต้องการฟิล์มที่ป้องกันแสง ป้องกันความร้อน ต้องมีการย้อมสีฟิล์มเพื่อเพิ่มความเข้ม เพิ่มเฉดสี หรือเคลือบสารโลหะต่างๆ เช่น ทอง เงิน อลูมิเนียม เพื่อใช้ในการสะท้อนความร้อน หรือที่เรียกกันว่า ฟิล์มปรอท
มาในปัจจุบัน มีการใช้สารอนุภาคนาโนในรูปแบบต่างๆ เช่น นาโนเซรามิค มาช่วยเสริมเข้าไปในเนื้อฟิล์มกรองแสง ทำให้ฟิล์มกรองแสงในปัจจุบันนั้น หรือที่เรียกว่าฟิล์มเซรามิคนั้น มีคุณสมบัติโดดเด่นหลากหลายประการ โดยเฉพาะการกันความร้อน เพราะอนุภาค นาโน มีคุณสมบัติในการตัดรังสีความร้อนได้โดยเฉพาะ โดยไม่ต้องอาศัยการสะท้อนของแสงเหมือนฟิล์มสมัยก่อน ผลที่ได้ทำให้ฟิล์มนาโนเซรามิคที่มีการสะท้อนแสงน้อย ไม่เงา ไม่มีปรอท

ทำให้เวลาขับรถไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน

Read more
Share