มาเรียกความเข้มของฟิล์มรถยนต์ 40/60/80 ให้ถูกต้องกันเถอะ

ความเข้มฟิล์มกรองแสง

เรียกความเข้มฟิล์มกรองแสงอย่างไรให้ถูกต้อง 40/60/80

ในตลาดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์บ้านเรานั้น จะมีการเรียกความเข้มของฟิล์มไว้ 3 ระดับ คือ เข้ม 40 / 60 / 80  โดยที่

ฟิล์ม 40 เป็นฟิล์มที่เข้มน้อยที่สุด

ฟิล์ม 60 เป็นฟิล์มที่เข้มระดับกลางๆ

ฟิล์ม 80 เป็นฟิล์มที่มีความเข้มมากที่สุด

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียกความเข้มของฟิล์ม 40 / 60 / 80 เป็นการเข้าใจผิดของผู้บริโภค เพราะในสมัยแรกๆนั้น มีตัวเลือกของฟิล์มกรองแสงอยู่ไม่มาก คนจึงเรียกฟิล์มที่มีความเข้มมากที่สุดว่าฟิล์ม 80  เข้มน้อยรองลงมาก็คือฟิล์ม 60 เข้มน้อยสุด 40 เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ  จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกกันผิดๆ

การอ่านค่าแสงสว่างส่องผ่านของฟิล์มติดรถยนต์อย่างไรให้ถูกต้อง

จริงๆแล้ว ค่าความเข้มของฟิล์มกรองแสง ควรจะพิจารณาจากค่าแสงสว่างส่องผ่าน (Visible Light Transmittance, VLT) เป็นหลัก โดยยิ่งค่าแสงส่องผ่านน้อย ก็จะทำให้ฟิล์มเข้มมาก

ฟิล์มเข้ม 80 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 5 %

ฟิล์มเข้ม 60 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 20 %

ฟิล์มเข้ม 40 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 40-50 %

ถ้าใสกว่านี้โดยทั่วไปก็จะเรียกว่าฟิล์มใส แสงส่องผ่าน ( VLT ) ประมาณ 70%

ดังนั้น ฟิล์มที่แสงส่องผ่าน 18% , 20% หรือ 22% เราก็จะเหมารวมเรียกว่าเป็นฟิล์มเข้ม 60 เหมือนกัน แต่ความเป็นจริงแล้วความเข้มของฟิล์ม 60 ก็มีโอกาสที่จะมีความเข้มต่างกันได้ครับ

อยากติดฟิล์มกรองแสงความเข้มต่างๆ โทรเลย

เบอร์โทร: 099-335-8756  , 02-003-3583
E-mailheatgardfilm@gmail.com
Line : HeatGard
Facebook : https://www.facebook.com/heatgardfilm