ค่าแสงส่องผ่าน(VLT), ค่าสะท้อนแสง(VLR) คืออะไร?

วิธีอ่านค่าฟิล์มกรองแสง

ค่าแสงส่องผ่าน (Visible light transmitted, VLT) คืออะไร?

เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณแสงส่องผ่านของฟิล์มกรองแสงนั้นๆ ยิ่งแสงส่องผ่านมาก ก็จะทำให้ฟิล์มมีความใสมาก ถ้าแสงส่องผ่านน้อย ก็จะทำให้ฟิล์มมีความใสน้อย หรือมีความทึบมาก  การเรียกความเข้มของฟิล์มว่า 40/60/80 ไม่ใช่การเรียกค่าแสงสว่างส่องผ่านของฟิล์ม

การเรียกความเข้มของฟิล์มที่ถูกต้องนั้น

  • ฟิล์มเข้ม80 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 5 %
  • ฟิล์มเข้ม60 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 20 %
  • ฟิล์มเข้ม40 คือฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่าน ( VLT ) ได้ประมาณ 40-50 %
  • ถ้าใสกว่านี้โดยทั่วไปก็จะเรียกว่าฟิล์มใส แสงส่องผ่าน ( VLT ) ประมาณ 70%

ค่าสะท้อนแสง (Visible light reflected, VLR)  คืออะไร

ค่าสะท้อนแสง คือ ค่าที่บอกว่าปริมาณแสงสว่างที่เข้ามากระทบกับฟิล์มกรองแสงจะสะท้อนออกมากน้อยเพียงใด โดยข้อสังเกตง่ายๆ คือ ยิ่งค่าสะท้อนแสงมาก ฟิล์มจะมีความมันเงาคล้ายกับกระจก โดยปกติฟิล์มดำทั่วไปที่สะท้อนแสงต่ำ ค่าสะท้อนแสงจะไม่เกิน 10%  ฟิล์มปรอททั่วๆไปค่าสะท้อนแสงจะประมาณ 15-25% หรือมากกว่านั้น แต่ตามกฏหมายจราจร จะสามารถติดฟิล์มปรอทที่ค่าแสงสะท้อนได้ไม่เกิน 30% ถ้าเกินกว่านี้จะถือว่าผิดกฏหมาย เพราะแสงอาจจะสะท้อนไปเข้าตาผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นได้

ข้อดี ข้อเสียของฟิล์มปรอทสะท้อนแสง

ข้อดีของการที่ฟิล์มมีค่าสะท้อนแสงมากคือ สามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้มาก ให้ความเป็นส่วนตัว มองจากข้างนอกเข้ามาข้างในไม่เห็น

ข้อเสียของการติดฟิล์มที่มีค่าสะท้อนแสงมากคือ ทัศนวิสัยการขับขี่จะไม่ดี เพราะฟิล์มกรองแสงจะมีการสะท้อนภายตัวรถเช่นเดียวกัน ทัศนวิสัยการมองเห็น สีจะเพี้ยนจากความเป็นจริง และ ฟิล์มปรอทอาจจะทำให้แสงสะท้อนไปเข้าตาผู้อื่นได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าสะท้อนแสงกับค่าแสงส่องผ่านเพิ่มเติม ได้ที่

เบอร์โทร: 099-335-8756  , 02-003-3583
E-mailheatgardfilm@gmail.com
Line : HeatGard
Facebook : https://www.facebook.com/heatgardfilm