ค่าลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์ , ค่าลดความร้อนรวม , ค่าลดความร้อนจากแสงแดด คืออะไร?

รังสี 3 ประเภท

ค่าลดความร้อนรวม TSER ในฟิล์มกรองแสง หมายถึงอะไรบ้าง?

ติดฟิล์มเซรามิค ภายนอก

ก่อนที่จะรู้จักค่าลดความร้อนจากสปอร์ตไลต์ ,ค่าลดความร้อนจากแสงแดด  เราต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้ว ในแสงอาทิตย์นั้น จะประกอบไปด้วยรังสี 3 อย่างโดยมี รังสีUV 3% แสงสว่าง 47% รังสีอินฟราเรด 53% ในสปอร์ตไลท์นั้น จะประกอบไปด้วยรังสี 2 อย่างโดยมี แสงสว่าง 10-20% รังสีอินฟราเรด 80-90%

ซึ่งเราจะสังเกตุได้ว่าในสปอร์ตไลท์นั้น จะมีสัดส่วนของรังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อนมากกว่าแสงอาทิตย์เกือบเท่าตัว

ค่าลดความร้อนจากสปอร์ตไลท์ คือ

ค่าลดความร้อนของฟิล์มรถยนต์เมื่อทดสอบกับแสงจากสปอร์ตไลท์ ซึ่งมีส่วนประกอบของรังสีอินฟราเรดมากกว่าปกติ  ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว จะมีค่ามากกว่าการลดความร้อนจากแสงแดด เพราะสปอร์ตไลท์มีสัดส่วนของรังสีอินฟราเรดมากกว่า

เพราะฉะนั้นการใช้ สปอร์ตไลท์ หรือ หลอดอินฟราเรดเป็นตัวทดสอบความร้อนในเครื่องทดสอบฟิล์มต่างๆ จึงเป็นการทดสอบค่าลดความร้อนได้อย่างคร่าวๆ ค่าลดความร้อนจริงๆ ควรจะทดสอบจากแสงแดดจริงๆ ซึ่งความเข้มของฟิล์มกรองแสงจะมีปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญด้วย จะมีความถูกต้องมากกว่า  

ค่าลดความร้อนรวม (Total Solar Energy Rejected , TSER) คือ

ค่าลดความร้อนจากรังสีทั้ง 3 ประเภทรวมกัน คือการลดความร้อนจากรังสี UV , ลดความร้อนจากแสงสว่าง และ ลดความร้อนจากรังสีอินฟราเรด หรือบางทีก็เรียกว่า “ค่าลดความร้อนจากแสงแดด” เป็นค่าลดความร้อนจากฟิล์มกรองแสงที่ถูกต้องที่สุด  แต่การจะเปรียบเทียบค่าลดความร้อนรวมของฟิล์มในแต่ละยี่ห้อนั้น ต้องดูด้วยว่าค่าลดความร้อนที่ได้ ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่ได้มาตรฐานหรือไม่ 

ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย https://twfa.or.th/

สนใจสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องฟิล์มกรองแสง โทรเลย

เบอร์โทร: 099-335-8756  , 02-003-3583
E-mailheatgardfilm@gmail.com
Line : HeatGard
Facebook : https://www.facebook.com/heatgardfilm