ค่าการป้องกันรังสี UV? ค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรด คืออะไร?

รังสีความร้อน ติดฟิล์ม

ค่าการป้องกันแสงอาทิตย์ของการติดฟิล์มรถยนต์

เนื่องจากแสงอาทิตย์ประกอบไปด้วยรังสีที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (แสงสว่าง) และ รังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (รังสีUV , รังสีอินฟราเรด) วันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าค่าการป้องกันรังสี UV และ ค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรด คืออะไร สามารถบ่งบอกถึงอะไรได้บ้าง

ค่าการป้องกันรังสี UV (UltraViolet Rejected , UVR) คือ

ความสามารถในการป้องกันรังสีUVที่มีอยู่ในแสงแดด  รังสี UV เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงสุด เป็นอันตรายต่อร่างกาย และ ทำให้ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆภายในรถ เสื่อมสภาพ

ซึ่งโดยปกติแล้ว ฟิล์มกรองแสงเกือบทุกชนิดจะสามารถป้องกันรังสี UV ได้ 99%  ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของฟิล์มกรองแสงทุกชนิด ทุกยี่ห้อต้องมี ซึ่งการป้องกันรังสี UV ได้99% นั้นจะไม่เกี่ยวกับการป้องกันความร้อนจากแสงแดด หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ฟิล์มกรองแสงที่ป้องกันรังสี UV99%นั้น อาจจะไม่กันความร้อนเลยก็เป็นได้

ค่าการป้องกันรังสีอินฟราเรด (Infrared Rejected , IRR) คือ

ความสามารถในการป้องกันรังสีอินฟราเรดที่มีอยู่ในแสงแดด รังสีอินฟราเรดเป็นรังสีที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะสามารถสัมผัสได้ในรูปของความร้อน หรือในบางครั้งก็เรียกรังสีอินฟราเรดว่า “รังสีความร้อน” ได้เช่นเดียวกัน  

ฟิล์มกรองแสงที่ดีนั้น ควรจะมีคุณสมบัติการป้องกันรังสีอินฟราเรดที่สูง ยิ่งกันรังสีความร้อนได้มากเท่านั้น ฟิล์มกรองแสงนั้นก็จะลดความร้อนได้มากเท่านั้น  ถึงอย่างไรก็ตาม การป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด  เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรังสีจากแสงอาทิตย์ ไม่ใช่ทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าฟิล์มกรองแสงนั้นสามารถลดรังสีอินฟราเรดได้ 99% ไม่ได้หมายความว่า เวลาติดฟิล์มกรองแสงนั้นแล้ว จะลดความร้อนได้ทั้งหมด 99% ทำให้ไม่ร้อนเลย เป็นความเข้าใจที่ผิด (การป้องกันรังสีอินฟราเรดนั้นสามารถทดสอบได้จากเครื่องหลอดอินฟราเรดประเภทต่างๆ)

ซึ่งการจะพิจารณาว่าฟิล์มกรองแสงนี้ลดความร้อนได้มากเพียงใดนั้น ควรจะพิจารณาถึง ค่าลดความร้อนของรังสี UV, แสงสว่าง และรังสีอินฟราเรดรวมกัน หรือที่เรียกกันว่าค่าลดความร้อนรวม ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในตอนถัดไป

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์มติดรถยนต์เพิ่มเติม ได้ที่

เบอร์โทร: 099-335-8756  , 02-003-3583
E-mailheatgardfilm@gmail.com
Line : HeatGard
Facebook : https://www.facebook.com/heatgardfilm