ฟิล์มกรองแสงป้องกันพลังงานแสงอาทิตย์ ได้อย่างไร?

พลังงานแสงอาทิตย์

รังสีที่ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ป้องกันได้ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความยาวคลื่นและพลังงานที่ต่างกัน  รังสีที่ผ่านมายังผิวโลกประกอบด้วยรังสี 3 ชนิดคือ

2000px-EM_spectrum.svg
1.รังสีอัลตราไวโอเลต (UV)

เป็นรังสีที่มีช่วงความยาวคลื่น (100-380 นาโนเมตร) มีพลังงานคิดเป็น 3% จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด

รังสี UVนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เป็นรังสีที่เป็นอันตราย  การได้รับรังสี UV มากเกินไป นั้นจะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายได้ ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพ จะสามารถป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้สูงสุดถึง 99%

2.แสงสว่าง (Visible Light)

คิดเป็น 44% จากแสงอาทิตย์ทั้งหมด  ช่วงความยาวคลื่น (380-780 นาโนเมตร) มีพลังงานคิดเป็น 44% จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด

เป็นช่วงรังสีจากแสงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ โดยปกติแล้วฟิล์มติดรถยนต์ทั่วๆไปก็จะมีหลายความเข้มให้เลือก เราสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้จากค่าแสงส่องผ่าน (Visible light Transmittance)

ยิ่งค่าแสงส่องผ่านน้อย ก็จะทำให้ฟิล์มมีความเข้มมาก และก็จะส่งผลให้ป้องกันความร้อนได้มากขึ้นเช่นกัน

3.รังสีอินฟราเรด หรือ รังสีความร้อน (Infrared)

ช่วงความยาวคลื่น (700-2000 นาโนเมตร) มีพลังงานคิดเป็น 53% จากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด

รังสีอินฟราเรดเป็นรังสีที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่จะสามารถสัมผัสได้ในรูปของคลื่นความร้อน เป็นรังสีที่มีพลังงาน 53% ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ ซึ่งถือได้ว่ามากที่สุด

เพราะฉะนั้นฟิล์มกรองแสงที่ดี ควรจะลดรังสีอินฟราเรดได้เป็นจำนวนมาก ถึงอย่างไรก็ตาม รังสีอินฟราเรตเป็นแค่ส่วนนึงของรังสีจากแสงอาทิตย์เท่านั้น การลดความร้อนของฟิล์มกรองแสงจริงๆ ต้องนำเอารังสีทั้ง 3 ชนิดมาคิดค่าลดความร้อนรวมกัน หรือที่เราเรียกกันว่าค่าลดความร้อนจากแสงแดด หรือ ค่าลดความร้อนรวม (Total Solar Energy Rejection, TSER ) ถึงจะเป็นค่าลดความร้อนที่ถูกต้องมากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรังสีประเภทต่างๆ

เบอร์โทร: 099-335-8756  , 02-003-3583
E-mailheatgardfilm@gmail.com
Line : HeatGard
Facebook : https://www.facebook.com/heatgardfilm